Testimonials

Gathered testimonials from previous and current clients in Sweden and beyond, both in English and Swedish

English

“Jeppe knows how to engage an audience and inspire them towards committing to real action, both at home and at work. He is dedicated to inspire society to travel in a whole new way – a responsible way, and he will not stop short of accomplishing his mission.”
Barbara Jackson, Baltic Sea Programme Director
Zennström Philanthropies

“Sustainable development is a crucial topic for future generations and our planets survival. But the message still needs to be presented with energy and entusiasm. Jeppe was our grand finale at Besöksnäringsdagen 2018 and he delivered a global perspective on sustainable tourism development filled with knowledge, possibilities and hope. The evaluation from our audience showed that he delivered a quality lecture. We as organizer as well as our audience left with more knowledge about challenges and opportunities related to sustainable development for Swedish tourism.”
Jörgen Nilsson, Head of Business & Tourism Development
Visit Linköping & Co

“Baltic Sea Tourism Commission (BTC) was the project-owner in 2014 of; TREBLE – Triple Bottom Line (3BL) – where Fair Travel and Jeppe Klockareson was our lead partner in implementation. His knowledge, skill and passion enabled a successful inventory of sustainability conditions and needs for small and medium-sized tourism businesses and organizations in the Baltic Sea region. We look forward to work with Jeppe again – a continuation, development and a closer cooperation for the next program period.”
Martin Ahlberg, Director
Baltic Tourism Council

“We had the opportunity to listen to Jeppe on a kick off seminar before the European Presidency. He held a fantastic and professional presentation on Responsible Tourism which was highly useful for our members. We really enjoyed the cooperation with him and would highly recommend his services for any tourism organization.”
Janis Valodze, Operations Manager
Radisson Blu Ridzene Hotel

How we work

Fair Travel offers expertise in sustainable tourism to a range of clients worldwide.

Svenska

“Jeppe är en fantastisk föredragshållare! Efter 2,5 timme med honom gick vi därifrån med inspiration, konkreta verktyg och stort engagemang. Han fick oss verkligen att vilja lära oss mer. En av de bästa föreläsningarna jag har varit på, i alla kategorier.”
Anna Karlsson, Destinationsutvecklare
Destination Halmstad

”Jeppe har engagerats av SRF vid flera tillfällen som bollplank och inspirationskälla i hållbarhetsfrågor som rör resebranschen. Vi har även anlitat Jeppe som föredragshållare vid vårt senaste hållbarhetsseminarium. Jeppes breda kunskaper samt lättillgängliga och inspirerande attityd gör att vi gärna fortsätter vårt samarbete som nu närmast handlar om hur våra reseföretagsmedlemmar bäst ska bemöta dessa viktiga branschfrågor.”
Anna Lennhammer, Generalsekreterare och VD
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen

“Jeppe ledde som moderator en av våra heldagar för besöksnäringen i Skåne. Temat var Outdoor och Jeppe med sin djupa kunskap i naturturism generellt och ekoturism specifikt navigerade oss alla på ett strålande sätt genom denna heldag. Pålästa, initierade, informella och skarpa sammanfattningar och frågor.”
Pia Jönsson-Rajgård, VD/CEO
Tourism in Skåne

“Jeppe är en eldsjäl som brinner för en ansvarstagande och hållbar turismutveckling med målet att medvetandegöra dessa frågor. Med ett oerhört engagemang driver han dessa viktiga frågor i olika forum med koppling till turism- och resebranschen där han betonar att det går att förena med affärsnyttan. Vårt samarbete har fungerat mycket bra och de studerande har i sina utvärderingar gett Jeppe mycket bra omdömen och han är en återkommande föreläsare och inspiratör hos oss nu och i framtiden.”
Lena Flodin, Utbildningsledare
Frans Schartau Business Institute